Số 125 đường Lê Quang Đạo, Mỹ An, Tp.Đà Nẵng

Phòng Nghỉ